Projektowanie w telekomunikacji

TH-Telekom

Pełna obsługa przedsięwzięć telekomunikacyjnych

Nasze realizacje

Projekty FTTH

Projekty budowlane

Projekty ROI

Projekty organizacji ruchu

Projekty organizacji ruchu

Projekty tymczasowej organizacji ruchu

Jeżeli planowana inwestycja wiąże się z koniecznością zajęcia pasa drogowego i prowadzeniem robót budowlanych, które wpływać będą na ruch drogowy oraz ruchu pieszych, niezbędne jest zwrócenie się do zarządcy drogi z wnioskiem o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego- co wiąże się również z opracowaniem i uzyskaniem  zatwierdzenia projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzonych robót.

Podstawa prawna

Projekty tymczasowej zmiany organizacji ruchu wykonywane są w oparciu o:

  • Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 2310 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 784 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 470 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 2311 z późn zm.).

Wykonujemy opracowania projektów tymczasowej zmiany organizacji ruchu dla każdej kategorii drogi – od dróg gminnych do dróg krajowych.

O firmie 

TH-Telekom

–wiarygodny partner inwestycji telekomunikacyjnych

Firma Tomasza Holeksa od lat działa w obszarze związanym z obsługą inwestycji z sektora ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych). Oferujemy kompleksowe usługi wiążące się z ich etapem przygotowawczym, zapewniamy planowanie i zarządzanie projektem, pozyskanie wymaganych zgód i opinii oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.

Kontakt

Siedziba

Bora Komorowskiego

88a/41

80-377 Gdańsk

Adres

ul. Lęborska 3B

(Budynek Startera)

80-386 Gdańsk

Telefon