Projektowanie w telekomunikacji

TH-Telekom

Pełna obsługa przedsięwzięć telekomunikacyjnych

Nasze realizacje

Projekty FTTH

Projekty budowlane

Projekty ROI

Projekty organizacji ruchu

Uzyskiwanie uzgodnień i decyzji

Uzyskiwanie uzgodnień i decyzji

Niezależnie od rozmiaru prowadzonej inwestycji, niezbędne jest uzyskanie wszelkich – wymaganych prawem – uzgodnień oraz decyzji administracyjnych. Klienci, udzielając nam stosownego upoważnienia, mogą przenieść na nas czynności związane z dokonaniem czynności formalno – prawnych, przed rozpoczęciem prac.

Rodzaj niezbędnych uzgodnień, czy pozwoleń administracyjnych, regulowany jest przez rodzaj prowadzonej inwestycji oraz zakres prac. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, bez komplikacji przeprowadzamy wszelkie niezbędne uzgodnienia, wiedząc, które decyzje przy konkretnej inwestycji są niezbędne.

Pozwolenia i uzgodnienia

Przed rozpoczęciem inwestycji niezbędne jest uzyskanie szeregu dokumentów m.in.:

– decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

– decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

– decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

– uzgodnienia z gestorami sieci, zarządcami dróg;

– zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych;

– pozwolenia na użytkowanie;

– zgłoszenia instalacji radiowych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 02 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pole magnetyczne).

Rodzaj koniecznej do uzyskania dokumentacji jest zależny od rodzaju prac. Reprezentujemy Klientów przed wszystkimi urzędami, które zobowiązane są prawnie do wydawania zgód, pozwoleń, czy uzgodnień. Współpracujemy również na etapie finalnym inwestycji, kiedy niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Nasze dotychczasowe doświadczenie we współpracy z urzędami różnych szczebli pozwala na sprawną realizację wszystkich wymogów prawnych, jakie na Inwestorów nakładają przepisy. Znając doskonale problematykę, a także procedury, dopełniamy wszelkich formalności, aby niezbędne dokumenty zostały wydane w czasie pozwalającym na terminową realizację inwestycji. Czynnie uczestniczymy, jako pełnomocnik Klienta, na każdym etapie postępowania administracyjnego, które w konsekwencji ma doprowadzić do wydania niezbędnego pozwolenia lub zgody.

O firmie 

TH-Telekom

–wiarygodny partner inwestycji telekomunikacyjnych

Firma Tomasza Holeksa od lat działa w obszarze związanym z obsługą inwestycji z sektora ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych). Oferujemy kompleksowe usługi wiążące się z ich etapem przygotowawczym, zapewniamy planowanie i zarządzanie projektem, pozyskanie wymaganych zgód i opinii oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.

Kontakt

Siedziba

Bora Komorowskiego

88a/41

80-377 Gdańsk

Adres

ul. Lęborska 3B

(Budynek Startera)

80-386 Gdańsk

Telefon