Projektowanie w telekomunikacji

TH-Telekom

Pełna obsługa przedsięwzięć telekomunikacyjnych

Nasze realizacje

Projekty FTTH

Projekty budowlane

Projekty ROI

Projekty organizacji ruchu

Pozyskanie lokalizacji

Pozyskanie lokalizacji

Realizacja inwestycji telekomunikacyjnej wiąże się z wieloma aspektami, które należy uwzględnić już na etapie planowania. Jednym z nich jest konieczność pozyskania lokalizacji pod planowane prace. Zajmujemy się wyborem miejsca, a także uzgodnieniem wszelkich formalności z tym związanych, z właścicielem nieruchomości.

Usługa wyszukiwania działek pod inwestycje telekomunikacyjne realizowana jest kompleksowo, wraz z przygotowaniem i podpisaniem w imieniu Inwestora umowy z właścicielem. Prowadzimy także doradztwo dla naszych Klientów, jaka forma pozyskania lokalizacji będzie dla nich najlepsza, zarówno pod kątem trwałości inwestycji, jak również kosztów.

Site Hunter

Pod inwestycje telekomunikacyjne poszukujemy działek i obiektów, które są w posiadaniu zarówno osób fizycznych, jak również właścicieli instytucjonalnych. Prowadzimy wszelkie niezbędne uzgodnienia, aby możliwa była lokalizacja sieci zgodnie z zamierzeniami Inwestora.

Po znalezieniu właściwej nieruchomości, Klientom przekazujemy szczegółowy raport z pozyskania lokalizacji, w którym określone są wszelkie warunki, jakie należy spełnić, aby rozpocząć inwestycję. Jest to dokument, który pozwala Inwestorom na podjęcie decyzji dotyczących nabycia lub dzierżawy konkretnej nieruchomości.

Podpisanie umowy

Etapem finalnym poszukiwania lokalizacji jest podpisanie umowy z właścicielem. Biorąc pod uwagę szereg uwarunkowań, w tym ekonomicznych, dajemy naszym Klientom wybór formy nabycia gruntu: zakup lub dzierżawa. Nasza praca to także negocjacje w zakresie warunków, a także ceny udostępnienia nieruchomości.

Po wcześniejszym uzyskaniu upoważnienia od Inwestora możemy w jego imieniu zawrzeć stosowną umowę z właścicielem nieruchomości, na warunkach, jakie zostały wcześniej uzgodnione. Dzięki usłudze pozyskiwania lokalizacji pod inwestycje Klienci zyskują możliwość szybkiego rozpoczęcia prac bez angażowania swojego czasu w znalezienie działki i uzgadnianie wszelkich szczegółów jej użyczenia lub sprzedaży.

O firmie 

TH-Telekom

–wiarygodny partner inwestycji telekomunikacyjnych

Firma Tomasza Holeksa od lat działa w obszarze związanym z obsługą inwestycji z sektora ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych). Oferujemy kompleksowe usługi wiążące się z ich etapem przygotowawczym, zapewniamy planowanie i zarządzanie projektem, pozyskanie wymaganych zgód i opinii oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.

Kontakt

Siedziba

Bora Komorowskiego

88a/41

80-377 Gdańsk

Adres

ul. Lęborska 3B

(Budynek Startera)

80-386 Gdańsk

Telefon