Projektowanie w telekomunikacji

TH-Telekom

Pełna obsługa przedsięwzięć telekomunikacyjnych

Nasze realizacje

Projekty FTTH

Projekty budowlane

Projekty ROI

Projekty organizacji ruchu

Umowa użyczenia nieruchomości

Umowa użyczenia nieruchomości

Niezwykle istotnym etapem prowadzonej inwestycji, jest uprzednie pozyskanie odpowiedniej nieruchomości. Wyszukując właściwą lokalizację, zajmujemy się szczegółowo kwestiami formalno-prawnymi, związanymi z dzierżawą lub nabyciem konkretnej działki, czy też obiektu.

Mając wieloletnie doświadczenie w branży, prowadzimy na rzecz naszych Klientów, profesjonalne negocjacje warunków udostępnienia lub zbycia nieruchomości. Dzięki temu Inwestor zyskuje niezbędne miejsce pod realizację zamierzenia oraz optymalizację kosztów. Doprowadzamy do zawarcia umowy i w przypadkach koniecznych, do jej ujawnienia w księgach wieczystych, co porządkuje stan prawny nieruchomości.

Negocjacje

Negocjacje, które prowadzimy, obejmują przede wszystkim sposób udostępnienia obiektu. Staramy się, aby proponowane Inwestorom przez nas rozwiązanie, było optymalne pod względem funkcjonalnym i ekonomicznym. Dlatego też rozmowy z właścicielami prowadzimy w taki sposób, aby Klient finalnie mógł zdecydować o formie pozyskania nieruchomości.

Istotnym elementem prowadzonych negocjacji są również warunki finansowe. Działając w imieniu i na rzecz Inwestora, ustalamy finalne koszty, jakie będzie trzeba ponieść w związku z planowanymi pracami. Proponujemy rozliczenia miesięczne lub też obejmujące dłuższe okresy, w zależności od stanowiska właściciela, a także możliwości Zleceniodawcy.

Ostateczny kształt umowy

Jednym z ważniejszych elementów negocjacji, jest ustalenie końcowego kształtu umowy. Posiłkujemy się sprawdzonymi rozwiązaniami, które przez wiele lat zafunkcjonowały na rynku. Jeśli formą pozyskania nieruchomości jest jej nabycie, doprowadzamy do zawarcia kontraktu wraz z ujawnieniem własności w księgach wieczystych.

Działając na mocy udzielonego nam przez Klienta upoważnienia, podpisujemy w jego imieniu umowę, wnioski, a także inną dokumentację, niezbędną do finalizacji transakcji. Wszelkie aspekty negocjacyjne, a także forma pozyskania nieruchomości ustalane są na każdym etapie z Inwestorem.

O firmie 

TH-Telekom

–wiarygodny partner inwestycji telekomunikacyjnych

Firma Tomasza Holeksa od lat działa w obszarze związanym z obsługą inwestycji z sektora ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych). Oferujemy kompleksowe usługi wiążące się z ich etapem przygotowawczym, zapewniamy planowanie i zarządzanie projektem, pozyskanie wymaganych zgód i opinii oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.

Kontakt

Siedziba

Bora Komorowskiego

88a/41

80-377 Gdańsk

Adres

ul. Lęborska 3B

(Budynek Startera)

80-386 Gdańsk

Telefon