Projektowanie w telekomunikacji

TH-Telekom

Pełna obsługa przedsięwzięć telekomunikacyjnych

Nasze realizacje

Projekty FTTH

Projekty budowlane

Projekty ROI

Projekty organizacji ruchu

Opracowania środowiskowe

Opracowania środowiskowe

W niektórych typach inwestycji wymagane jest opracowanie dokumentacji środowiskowej. Dotyczy to w szczególności budowy stacji telefonii komórkowej. Oferujemy przygotowanie kompletnej dokumentacji, niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji oraz uzyskania wymaganych prawem zezwoleń.

Zajmujemy się kompleksowym opracowaniem wszelkich analiz, które wymagane są do legalizacji prowadzonej inwestycji. Dokumentację sporządzamy w oparciu o aktualne przepisy prawa, a w szczególności o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które precyzuje rodzaje inwestycji, które muszą uzyskać decyzje środowiskowe.

Kompleksowa dokumentacja

Wykonujemy dokumentację w zakresie niezbędnym do legalizacji prowadzonej inwestycji. W zależności od potrzeb przygotowujemy kwalifikację przedsięwzięcia, analizę środowiskową oraz raport o oddziaływaniu na środowisko.

Kwalifikacja jest pierwszym etapem, jaki należy wykonać. Analizujemy w tym dokumencie położenie stacji bazowej, jej otoczenie, a także położenie względem sąsiednich zabudowań i ukształtowanie terenu. Analiza środowiskowa z kolei to raport, w skondensowanej wersji, o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. W tym dokumencie badamy dodatkowo rozkład pola promieniowania elektromagnetycznego, uwzględniamy położenie i moc wszystkich anten, również obcych operatorów. Sporządzamy również raport o oddziaływaniu na środowisko, który jest najobszerniejszym i najdokładniejszym elementem dokumentacji środowiskowej. Łączymy w nim wnioski wynikające z kwalifikacji i analizy, poszerzając o wszelkie możliwe oddziaływania inwestycji na środowisko.

Mając świadomość, jak istotne jest rzetelne przygotowanie dokumentacji środowiskowej, kładziemy ogromny nacisk na dokładne i kompleksowe analizy. Budowy stacji telefonii komórkowej są częstym przedmiotem protestów okolicznych mieszkańców, dlatego też właściwie sporządzona dokumentacja, uwzględniająca realne skutki oddziaływania inwestycji na środowisko, jest podstawą do legalizacji przedsięwzięcia.

O firmie 

TH-Telekom

–wiarygodny partner inwestycji telekomunikacyjnych

Firma Tomasza Holeksa od lat działa w obszarze związanym z obsługą inwestycji z sektora ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych). Oferujemy kompleksowe usługi wiążące się z ich etapem przygotowawczym, zapewniamy planowanie i zarządzanie projektem, pozyskanie wymaganych zgód i opinii oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.

Kontakt

Siedziba

Bora Komorowskiego

88a/41

80-377 Gdańsk

Adres

ul. Lęborska 3B

(Budynek Startera)

80-386 Gdańsk

Telefon