Projektowanie w telekomunikacji

TH-Telekom

Pełna obsługa przedsięwzięć telekomunikacyjnych

Nasze realizacje

Projekty FTTH

Projekty budowlane

Projekty ROI

Projekty organizacji ruchu

Oferta

Pełna obsługa telekomunikacyjnych przedsięwzięć

Nasza oferta usług ukierunkowana jest na rynek szeroko pojętego sektora telekomunikacyjnego. W firmie TH-Telekom kompleksowo obsługujemy inwestycje telekomunikacyjne na ich etapie przygotowawczo-projektowym. Proponujemy naszym Klientom profesjonalne usługi z zakresu kosztorysowania, opracowania środowiskowego, pozyskania lokalizacji, uzgodnień i decyzji oraz umów użyczenia nieruchomości. Przede wszystkim oferujemy rzetelnie opracowane, oparte na wnikliwej wizji lokalnej, projekty sieci telekomunikacyjnych i światłowodowych. Zapewniamy indywidualne warunki wykonania usług, zależne od skali Państwa przedsięwzięcia.

Projekty dla telekomunikacji

W ramach usług projektowych nasze biuro podejmuje się wykonania koncepcji, projektów wykonawczych branży telekomunikacyjnej dla organów administracji państwowej, instytucji publicznych, firm i inwestorów indywidualnych. W ręce inwestora przekazana zostaje wysokiej jakości, kompletna dokumentacja projektowa. Przygotowujemy dla Państwa:

•projekty wykonawcze i powykonawcze branży telekomunikacyjnej,
•projekty ROI (Reference Offer for Infrastructure),
•projekty organizacji ruchu.

Uzyskanie uzgodnień i decyzji

Podejmując się realizacji inwestycji telekomunikacyjnej, musimy mieć na uwadze szereg związanych z nią formalności prawnych. W imieniu naszych Klientów załatwiamy wszelkie wymagane uzgodnienia i decyzje, czyli:

•decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
•decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
•decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
•uzgodnienia z gestorami sieci, zarządcami dróg,
•zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budowlanych,
•pozwolenie na użytkowanie,
•zgłoszenie instalacji radiowych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne).

Pozyskanie lokalizacji

Częstym problemem stającym na przeszkodzie realizacji Państwa inwestycji, jest brak odpowiedniego miejsca na ich realizację. Od naszych Klientów przejmiemy obowiązek pozyskania lokalizacji dla przedsięwzięcia, załatwiając przy tym konieczne formalności. W tym temacie zapewniamy:

•wyszukanie odpowiedniej lokalizacji – „Site Hunter”,
•dokonanie uzgodnień z właścicielem obiektu/terenu,
•opracowanie raportu z pozyskania lokalizacji,
•podpisanie w imieniu inwestora umowy finalizującej kupno/dzierżawę obiektu/terenu.

Umowa użyczenia nieruchomości

Działając w Państwa imieniu, zajmujemy się pozyskiwaniem umów na użyczenie nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję. Podejmujemy się profesjonalnych negocjacji z właścicielami wybranych budynków lub terenu. Z upoważnienia naszych Klientów podpisujemy umowy umożliwiające przejście do kolejnego etapu przedsięwzięć telekomunikacyjnych.

Opracowania środowiskowe

Proces inwestycyjny powiązany z budową infrastruktury telekomunikacyjnej, w niektórych sytuacjach wiąże się z obowiązkiem przygotowania dokumentacji środowiskowej. W oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, taka dokumentacja wymagana jest w przypadku budowy stacji telefonii komórkowej. Firma TH-Telekom wykonuje kwalifikacje środowiskowe dla tego typu przedsięwzięć. Nasza praca w tym zakresie szybko doprowadzi do legalizacji Państwa inwestycji.
Współpracę z naszą firmą podjęły:

O firmie

TH-Telekom

–wiarygodny partner inwestycji telekomunikacyjnych

Firma Tomasza Holeksa od lat działa w obszarze związanym z obsługą inwestycji z sektora ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych). Oferujemy kompleksowe usługi wiążące się z ich etapem przygotowawczym, zapewniamy planowanie i zarządzanie projektem, pozyskanie wymaganych zgód i opinii oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.

Kontakt

Siedziba

Bora Komorowskiego

88a/41

80-377 Gdańsk

Adres

ul.Arkońska 12/A4

80-387 Gdańsk

Telefon