Projektowanie w telekomunikacji

TH-Telekom

Pełna obsługa przedsięwzięć telekomunikacyjnych

Nasze realizacje

Projekty FTTH

Projekty budowlane

Projekty ROI

Projekty organizacji ruchu

Kosztorysy

Kosztorysy

Jednym z ważniejszych elementów każdej inwestycji, jest rzetelnie opracowany kosztorys. Projekty, a także specyficzne warunki realizacji konkretnego przedsięwzięcia są podstawą do wyliczenia budżetu, jaki Klient musi posiadać, przystępując do realizacji prac.

Nasze doświadczenie pozwala na realizację prac kosztorysowych, obejmujących zarówno mniejsze, jak i te znaczne inwestycje. Do tej usługi przykładamy bardzo dużą wagę, wiedząc, jak istotny jest rzetelny i realny kosztorys prac budowlanych. Dzięki niemu bowiem Klienci podejmują strategiczne decyzje, dotyczące sposobu i terminu realizacji konkretnego zamierzenia.

Rzetelność

Przystępując do kosztorysowania konkretnych prac, bierzemy pod uwagę wszelkie czynniki, mające bezpośredni wpływ na wartość finalną inwestycji. Dokonujemy wyszczególnienia prac budowlanych w porządku technologicznym, wskazujemy ceny jednostkowe materiałów i wykonywanych usług, co w konsekwencji tworzy całkowitą wartość prac budowlanych.

Dzięki rzetelnie opracowanemu kosztorysowi, Klienci instytucjonalni mają podstawę do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie konkretnych robót, określając szacunkową wartość przedmiotu zamówienia. Klienci prywatni z kolei mogą zdecydować o opłacalności inwestycji, a także konieczności poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania, jeśli wartość kosztorysowa przekracza wstępnie założony budżet.

Terminowość

Wiedząc, jak długotrwałe jest przygotowywanie inwestycji, dbamy o to, aby wszystkie dokumenty, w tym kosztorysy, sporządzane były terminowo. Dzięki temu Klienci mają możliwość sprawnej realizacji kolejnych etapów przygotowawczych. Jest to szczególnie istotne przy dużych inwestycjach, które realizowane są przez podmioty publiczne, dla których tworzymy opracowania i kosztorysy.

Współpracę z jednostkami budżetowymi rozpoczynamy już na etapie przetargowym. Pomagamy w udzielaniu odpowiedni na pojawiające się, w trakcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, pytania potencjalnych wykonawców, czy też wątpliwości w zakresie szacunków inwestycji.

O firmie 

TH-Telekom

–wiarygodny partner inwestycji telekomunikacyjnych

Firma Tomasza Holeksa od lat działa w obszarze związanym z obsługą inwestycji z sektora ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych). Oferujemy kompleksowe usługi wiążące się z ich etapem przygotowawczym, zapewniamy planowanie i zarządzanie projektem, pozyskanie wymaganych zgód i opinii oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.

Kontakt

Siedziba

Bora Komorowskiego

88a/41

80-377 Gdańsk

Adres

ul. Lęborska 3B

(Budynek Startera)

80-386 Gdańsk

Telefon